Polityka plików cookies

GetBucks Poland Sp. z o.o.


Spółka wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na tronie internetowej www.getbucks.com oraz zapewnieniu jak najwyższego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają niekorzystnie na komputer oraz zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wywierają również negatywnego wpływu na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie dostarczają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych.

Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają wyłącznie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.getbucks.com. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, przy czym wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych.

Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:

 1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z Serwisu;
 3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administratorem danych osobowych jest GetBucks Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43, 00-855 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481703, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (opłaconym w całości), której przyznany został numer NIP: 7010400360; REGON: 146939557. Kontakt tel. 22 228 23 59, e-mail: windykacja@omniogroup.pl.

W celu zapewnienia najwyższej ochrony danych osobowych, GetBucks Poland Sp. z o. o. (dalej zwana: „Spółką”) powołała Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Spółkę prosimy o ich kierowanie pod adres e-mail: iod@omnio.global

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej Spółki. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

Polityka prywatności

Poniższe oświadczenie o poufności stanowi zgodnie z zasadami zachowania prywatności, integralną część strony internetowej www.getbucks.com (zwana dalej: „Stroną internetową”, „Serwisem").

GetBucks Poland Sp. z o. o. (zwana dalej: „Spółką”) wprowadza zasady prywatności osób fizycznych korzystających ze strony internetowej www.getbucks.com oraz jej Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania ze Strony internetowej z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej: „RODO”).
Ze strony internetowej www.getbucks.com mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dane osobowe odwiedzających Stronę internetową są pozyskiwane przez Spółkę wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu:

 1. Podjęcia na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki, w tym przeprowadzenia badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
 2. Wykonania zawartej umowy pożyczki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
 3. Wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) m. in. wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych;
 4. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 5. Dochodzenia roszczeń i należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 6. Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

Spółka przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego dobrowolnej zgody.
Dane Klientów Spółki nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem okoliczności określonych art. 6 i art. 28 „RODO”. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji nie będą przechowywane dłużej, niż będzie to konieczne dla realizacji świadczonych przez Spółkę usług oraz nie dłużej, niż pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Ci:

 1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu marketingowym w dowolnym momencie;
 2. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 3. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 4. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

W związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy lub po jej zawarciu przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, a w konsekwencji wydawane decyzje mogą mieć charakter zautomatyzowany lub związany z profilowaniem. Takie sytuacje mogą mieć zastosowanie gdy:

Jeżeli Klient chce skorzystać z przysługujących mu praw, tym celu należy wysłać maila na adres poczty elektronicznej iod@omnio.global lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 228 23 59.

Szybkie pożyczki przez internet w GetBucks – pieniądze nawet w 15 minut

GetBucks to międzynarodowa instytucja finansowa, która wspiera swoich Klientów udzielając szybkich pożyczek przez internet. W Polsce działamy od 2015 roku i w tym czasie pomogliśmy tysiącom Klientów w realizacji ich marzeń i planów poprzez komfortowe pożyczki online.

Szybkie pożyczki przez Internet w GetBucks to przede wszystkim w 100% jasne zasady, szybka procedura weryfikacyjna i dogodne warunki spłaty.

Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyły nas dotychczas tysiące Klientów w Polsce i na całym świecie. Pożyczka bez zaświadczeń, którą można uzyskać nawet w 15 minut daje nowe możliwości finansowe osobom, które nie mogą liczyć na kredyt w tradycyjnych bankach lub potrzebują błyskawicznego dopływu gotówki. Wakacje, sprzęt elektroniczny w promocji, prezent dla bliskiej osoby – szybkie pożyczki przez internet z GetBucks sprawiają, że nie musisz zwlekać, by zrealizować swój cel.

Jak działa szybka pożyczka przez internet w GetBucks?

W GetBucks doskonale zdajemy sobie sprawę, że naszym Klientom, oprócz dogodnych warunków, zależy przede wszystkim na ograniczeniu procedur i szybkim procesie wnioskowania o gotówkę. Z tego względu pożyczka przez internet może znaleźć się na Twoim koncie nawet w ciągu zaledwie 15 minut. W jaki sposób wnioskować o przyznanie pożyczki?

rozpocząć wnioskowanie o pożyczkę przez internet , załóż darmowe konto na naszej stronie internetowej. Następnie podaj nam swoje dane osobowe, a także informacje o zarobkach i wydatkach, a także prześlij skan swojego dowodu osobistego. Pamiętaj, że dane należy wypełniać zgodnie z prawdą – tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi i niemal każdy ma szansę na uzyskanie pożyczki online.

Po szybkim rozpatrzeniu wniosku poprosimy Cię o potwierdzenie konta bankowego, na które przelejemy gotówkę. Nasze pożyczki nie są poddawane tak złożonym procedurom jak pożyczki bankowe, więc gotówka znajdzie się na Twoim koncie najszybciej jak to możliwe, nawet w ciągu 15 minut.

pożyczka GetBucks jest skierowana do wszystkich osób w wieku 20-70 lat. Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki wynosi 1100 zł, a terminowa spłata każdej kolejnej zwiększa ten limit aż do 4000 zł.

Pożyczki online lub przez aplikację mobilną

W GetBucks od początku stawiamy na nowoczesne rozwiązania i wygodę Klientów, dlatego szybkie pożyczki online są u nas dostępne za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Dzięki temu, pożyczka od ręki znajdzie się na Twoim rachunku bankowym, gdy tylko pomyślnie przejdziesz proces weryfikacji. Aplikacja mobilna to zdecydowanie najwygodniejszy sposób na uzyskanie pożyczki online. Bez kłopotliwych procedur, bez długiej weryfikacji i bez wychodzenia z domu.

Z tego względu codzienne tysiące osób na całym świecie poszerza swoje możliwości finansowe, biorąc szybkie pożyczki przez internet w GetBucks. W czym możemy pomóc Tobie?

© GetBucks 2016. All Rights Reserved .