Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwać Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez GetBucks Poland Sp. z o.o. danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest GetBucks Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Grzybowskiej 43, 00-855 Warszawa, e-mail: windykacja@omniogroup.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (w skrócie „IOD”) możliwy jest pod adresem e-mail: iod@omnio.global
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
  1. Podjęcia na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki, w tym przeprowadzenia badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
  2. Wykonania zawartej umowy pożyczki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
  3. Wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) m. in. wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych;
  4. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  5. Dochodzenia roszczeń i należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
  6. Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
  1. Osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
  2. Podmioty, którym Administratorzy powierzyli przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  3. Podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.
 5. Dane osobowe Klientów są przekazywane do spółek z grupy MyBucks, w tym do spółek mających siedzibę w państwie trzecim.
 6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  1. W związku z realizacją zawartej umowy pożyczki, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody;
  2. W związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków;
  3. W związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę takiego przetwarzania;
  4. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratorów, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 7. Klientom przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 8. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 9. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 11. W związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy lub po jej zawarciu przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, a w konsekwencji wydawane decyzje mogą mieć charakter zautomatyzowany lub związany z profilowaniem. Takie sytuacje mogą mieć zastosowanie gdy:
  1. Administrator dokonuje oceny zdolności kredytowej w celu zawarcia umowy, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku pożyczkowym oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z BIG, CRIF, na podstawie przelewu weryfikacyjnego lub danych otrzymanych za pośrednictwem usługi Kontomatik) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł, które stanowią opisany i zatwierdzony przez Administratora proces badania zdolności kredytowej. Konsekwencją przeprowadzonej oceny mogą być: zautomatyzowana zgoda na zawarcie umowy, zautomatyzowana odmowa zawarcia umowy lub wskazanie na konieczność podjęcia przez Administratora decyzji indywidualnej;
  2. Administrator zapobiega przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim, i ich Klientów - czyli tzw. „fraudom”, w tym w celu budowania modeli umożliwiających identyfikację działań przestępczych.

Szybkie pożyczki przez internet w GetBucks – pieniądze nawet w 15 minut

GetBucks to międzynarodowa instytucja finansowa, która wspiera swoich Klientów udzielając szybkich pożyczek przez internet. W Polsce działamy od 2015 roku i w tym czasie pomogliśmy tysiącom Klientów w realizacji ich marzeń i planów poprzez komfortowe pożyczki online.

Szybkie pożyczki przez Internet w GetBucks to przede wszystkim w 100% jasne zasady, szybka procedura weryfikacyjna i dogodne warunki spłaty.

Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyły nas dotychczas tysiące Klientów w Polsce i na całym świecie. Pożyczka bez zaświadczeń, którą można uzyskać nawet w 15 minut daje nowe możliwości finansowe osobom, które nie mogą liczyć na kredyt w tradycyjnych bankach lub potrzebują błyskawicznego dopływu gotówki. Wakacje, sprzęt elektroniczny w promocji, prezent dla bliskiej osoby – szybkie pożyczki przez internet z GetBucks sprawiają, że nie musisz zwlekać, by zrealizować swój cel.

Jak działa szybka pożyczka przez internet w GetBucks?

W GetBucks doskonale zdajemy sobie sprawę, że naszym Klientom, oprócz dogodnych warunków, zależy przede wszystkim na ograniczeniu procedur i szybkim procesie wnioskowania o gotówkę. Z tego względu pożyczka przez internet może znaleźć się na Twoim koncie nawet w ciągu zaledwie 15 minut. W jaki sposób wnioskować o przyznanie pożyczki?

rozpocząć wnioskowanie o pożyczkę przez internet , załóż darmowe konto na naszej stronie internetowej. Następnie podaj nam swoje dane osobowe, a także informacje o zarobkach i wydatkach, a także prześlij skan swojego dowodu osobistego. Pamiętaj, że dane należy wypełniać zgodnie z prawdą – tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi i niemal każdy ma szansę na uzyskanie pożyczki online.

Po szybkim rozpatrzeniu wniosku poprosimy Cię o potwierdzenie konta bankowego, na które przelejemy gotówkę. Nasze pożyczki nie są poddawane tak złożonym procedurom jak pożyczki bankowe, więc gotówka znajdzie się na Twoim koncie najszybciej jak to możliwe, nawet w ciągu 15 minut.

pożyczka GetBucks jest skierowana do wszystkich osób w wieku 20-70 lat. Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki wynosi 1100 zł, a terminowa spłata każdej kolejnej zwiększa ten limit aż do 4000 zł.

Pożyczki online lub przez aplikację mobilną

W GetBucks od początku stawiamy na nowoczesne rozwiązania i wygodę Klientów, dlatego szybkie pożyczki online są u nas dostępne za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Dzięki temu, pożyczka od ręki znajdzie się na Twoim rachunku bankowym, gdy tylko pomyślnie przejdziesz proces weryfikacji. Aplikacja mobilna to zdecydowanie najwygodniejszy sposób na uzyskanie pożyczki online. Bez kłopotliwych procedur, bez długiej weryfikacji i bez wychodzenia z domu.

Z tego względu codzienne tysiące osób na całym świecie poszerza swoje możliwości finansowe, biorąc szybkie pożyczki przez internet w GetBucks. W czym możemy pomóc Tobie?

© GetBucks 2016. All Rights Reserved .