Zaliczka

Zaliczka jest formą wpłaty wstępnej, która jest uiszczana na poczet wykonanej w przyszłości umowy, na przykład świadczenia danej usługi czy sprzedaży produktu. Zaliczka wpłacana przez kupującego jest najczęściej zaliczona na poczet ceny – gdy usługa zostanie wykonana lub przedmiot sprzedany, kupujący dopłaca brakującą kwotę.

W sytuacji, gdy umowa nie będzie wykonana, wówczas zaliczka jest oddawana. Dotyczy to zarówno przypadku, gdy za niewykonanie umowy odpowiedzialny jest kupujący, który wycofał się z zakupu, jak i sprzedający, na przykład z powodu braku dostępności danego przedmiotu. Warto wskazać przy tym, że istnieje możliwość żądania od drugiej strony naprawienia szkody, jaką poniosło się w wyniku niewykonania zobowiązania, na przykład jako wypłata odszkodowania.

Zaliczka a zadatek
Zaliczka oraz zadatek są dwoma innymi formami wpłaty wstępnej. W przypadku zaliczki nie dochodzi do żadnych konsekwencji, gdy umowa nie zostanie wykonana – zaliczka jest po prostu oddawana wpłacającemu. Wobec tego zaliczkę powinniśmy traktować jako część ceny.

Z kolei w przypadku zadatku mamy do czynienia z zabezpieczeniem wykonania umowy dla każdej ze stron. Gdy zadatek zostanie wpłacony, a umowa wykonana prawidłowo, wtedy także zaliczany jest on na poczet ceny. Gdy kupujący wycofa się z zakupu, sprzedający nie musi oddawać zadatku, natomiast wtedy, gdy sprzedający wycofa się ze sprzedaży, kupujący może żądać oddania zadatku w podwójnej wysokości. Jeżeli do niewykonania umowy dojdzie bez winy żadnej ze stron, zadatek jest po prostu zwracany.

Zastosowanie zaliczki
Zaliczka jest wykorzystywana w wielu różnych sytuacjach. Najczęściej spotykamy się z nią w przypadku firm usługowych oraz handlowych.

O wpłacenie zaliczki możemy być poproszeni wtedy, gdy zlecamy wykonanie transportu czy remontu. O zaliczkę może też poprosić firma wykonująca jakiś przedmiot na zlecenie, na przykład okulary korekcyjne czy meble na zamówienie. Ponadto zaliczki wpłacamy w wielu sklepach, gdy przedmiot nie jest gotowy do odbioru, ale ma być sprowadzony i dostarczony do klienta.

Read previous post:
Zdolność kredytowa

Zdolnością kredytową określa się zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, który rozumiany jest zarówno jako kapitał, jak i koszty, w tym...

Słownik

Akredytywa Aneks do umowy Bankowość detaliczna Biuro Informacji Kredytowej (BIK) Całkowity koszt kredytu Cesja Debet Decyzja kredytowa Deflacja Dewaluacja Dłużnik...

Close