Wniosek kredytowy

Wnioskiem kredytowym jest dokumentem składanym przez klienta w celu ubiegania się o kredyt czy też o pożyczkę. Istnieje wiele form wniosków kredytowych, które są mniej czy bardziej złożone w zależności od tego, z jakim kredytem czy pożyczką mamy do czynienia. Wnioski kredytowe mogą mieć postać papierową albo elektroniczną.

Klient wniosek kredytowy wypisuje samodzielnie lub robi to z pomocą pracownika banku lub innej firmy pożyczkowej. Przed złożeniem wniosku zawsze konieczne jest dokładne przeczytanie go ponownie i sprawdzenie, czy zwarte w nim dane są prawidłowe.

Co należy dołączyć do wniosku kredytowego?
W niektórych przypadkach sam wniosek kredytowy jest wystarczający do tego, aby uzyskać pożyczkę. Najczęściej jest tak wtedy, gdy ubiegamy się o niewysoką pożyczkę, na przykład chwilówkę czy pożyczkę gotówkową w banku. We wniosku podajemy swoje dane osobowe, adresowe, osiągane dochody i ich źródło. Dodatkowo instytucja najczęściej sprawdza nas w bazach, na przykład BIK pod kątem wiarygodności kredytowej.

Wtedy, gdy chcemy pożyczyć większą sumę, wziąć kredyt hipoteczny, samochodowy, wówczas bank lub inna instytucja mogą zażądać od nas dodatkowych dokumentów do wniosku. Najczęściej są to dokumenty pozwalające na sprawdzenie naszej sytuacji finansowo-majątkowej.

Przykładowe dokumenty dołączane do wniosku kredytowego:
• zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z zakładu pracy
• wyciąg z rachunku bankowego na wskazany okres, na przykład 3, 6 czy 12 ostatnich miesięcy
• deklaracja PIT-37
• w przypadku zmiany pracy w ostatnim czasie – świadectwo pracy
• w przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej – umowy zlecenia lub o dzieło, rachunki, deklaracja PIT za ostatni rok
• w przypadku przedsiębiorców – decyzja o nadaniu numerów NIP i REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US, wydruk z księgi przychodów i rozchodów, deklaracja PIT-36 lub PIT-36L

Informacje o tym, jakie dokumenty będziemy musieli dodatkowo dołączyć, otrzymamy od banku lub innej firmy pożyczającej pieniądze.

Read previous post:
Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu jest jednym ze sposobów zabezpieczenia zobowiązań zaciąganych przez kredytobiorcę czy pożyczkobiorcę wobec banku czy innej instytucji. W przypadku,...

Zadatek

Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, którego zadaniem jest zabezpieczenie interesów każdej ze stron umowy. W razie niewykonania umowy przez jedną...

Close