Wkład własny

Wkładem własnym określa się sumę kosztów własnych, które ponoszone są przez kredytobiorców przy zaciąganiu kredytu. Najczęściej wkład własny jest stosowany w przypadku kredytów hipotecznych, na przykład na zakup mieszkania czy budowę domu, kredytów samochodowych.

Wtedy, gdy klient dysponuje wkładem własnym, jest on w stanie uzyskać kredyt łatwiej, a także na lepszych warunkach, na przykład z niższym oprocentowaniem czy bez prowizji.

Jaki wskaźnik określa poziom wkładu własnego?
Osoby, które chcą uzyskać kredyt hipoteczny na mieszkanie czy na dom, nie mają już możliwości zaciągnięcia kredytu na 100% wartości tych nieruchomości, jak było w przeszłości.

Przy ustalaniu wysokości wkładu własnego ważnym współczynnikiem jest LTV, czyli stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia, czyli nieruchomości. W przypadku, gdy LTV wynosi 80%, wówczas bank udzieli kredytu w kwocie 80% wartości, a pozostałe 20% musimy pokryć samodzielnie.

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła ograniczenia, które spowodowały, że banki muszą obecnie pobierać wkład własny od swoich klientów. Minimalny wkład własny w kredytach hipotecznych to aktualnie 20%, ale istnieje także możliwość uzyskania ubezpieczenia wkładu własnego, dlatego minimalny wkład może wynieść 10%.

Warto także wskazać, że wkładem własnym nie tylko mogą być wolne środki na koncie bankowym. Także mogą być to oszczędności zgromadzone na lokatach bankowych, zaliczki wpłacone przy nabyciu nieruchomości, działka budowlana, na której ma być postawiony dom.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest najczęściej wtedy, gdy kredytobiorca nie dysponuje odpowiednią sumą do pokrycia wkładu własnego. Przypominamy, że w przypadku 20% wkładu własnego dla nieruchomości o wartości 300 000 złotych wkład własny to aż 60 000 złotych.

Ubezpieczenie to polega na podwyższeniu marży kredytowej aż do terminu, w którym stosunek wysokości zadłużenia do wartości zabezpieczenia osiągnie odpowiedni pułap. Czasami składki pobierane są z góry.

Read previous post:
Wniosek kredytowy

Wnioskiem kredytowym jest dokumentem składanym przez klienta w celu ubiegania się o kredyt czy też o pożyczkę. Istnieje wiele form...

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu jest jednym ze sposobów zabezpieczenia zobowiązań zaciąganych przez kredytobiorcę czy pożyczkobiorcę wobec banku czy innej instytucji. W przypadku,...

Close