WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza referencyjną wartość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Ta stopa procentowa jest wykorzystywana przy określaniu oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych w polskim złotym.

Wysokość WIBOR jest ustalana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania przekazywanych przez największe banki działające w Polsce, które zaliczają się do tak zwanego panelu WIBOR. Banki podają wówczas stawki oprocentowania, po których są w stanie pożyczać pieniądze innym bankom. Odrzuca się przy tym skrajne wartości. WIBOR ustalany jest o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego. Sam proces wyznaczania wartości WIBOR określany jest mianem fixingu WIBOR.

WIBOR jest wartością transakcyjną, dlatego w ciągu kwadransa od publikacji informacji na temat aktualnej wartości WIBOR banki są zobowiązane do podejmowania transakcji po stawkach nie gorszych niż te, które został zgłoszone konkretnego dnia.

WIBOR jest wyznaczany dla kredytów udzielanych sobie przez banki na poniższe okresy czasowe:
• ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, od dnia transakcji
• TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, od dnia następnego dnia roboczego po transakcji
• SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, od daty dwa dni robocze po transakcji
• 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, od daty dwa dni robocze po transakcji
• 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, od daty dwa dni robocze po transakcji
• 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, od daty dwa dni robocze po transakcji
• 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, od daty dwa dni robocze po transakcji
• 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, od daty dwa dni robocze po transakcji
• 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, od daty dwa dni robocze po transakcji

WIBOR a pożyczki i kredyty
Wskaźnik WIBOR jest wykorzystywany przy określaniu oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych przez polskie banki. Jako że stopa procentowa WIBOR przez cały czas się zmienia, zmieniać może się również oprocentowanie kredytów i pożyczek, także tych już zaciągniętych.

Read previous post:
Wkład własny

Wkładem własnym określa się sumę kosztów własnych, które ponoszone są przez kredytobiorców przy zaciąganiu kredytu. Najczęściej wkład własny jest stosowany...

Wniosek kredytowy

Wnioskiem kredytowym jest dokumentem składanym przez klienta w celu ubiegania się o kredyt czy też o pożyczkę. Istnieje wiele form...

Close