Umowa pożyczki – jak zawrzeć dobrą umowę pożyczki?

Umowa pożyczki może być ustna lub pisemna. Obowiązek zawierania umów pożyczki na piśmie dotyczy pożyczek od 500 złotych wzwyż. W przypadku kredytów zawsze istnieje obowiązek przygotowania umowy na piśmie.

Art. 720 Kodeksu cywilnego wskazuje, że „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Najczęściej pożyczki dotyczą pieniędzy. Możemy pożyczyć je od banku, SKOK-u, firmy pozabankowej, na przykład w formie chwilówki, ponadto od osób prywatnych, na przykład inwestora w ramach pożyczek społecznościowych, rodziny czy sąsiada.

Umowa pożyczki płatnej i bezpłatnej
Przepisy wskazują, że pożyczka może, ale nie musi być związana z poniesieniem określonych opłat. Wobec tego pożyczkę możemy dostać za darmo, bez oprocentowania czy prowizji, na przykład od bliskiej nam osoby.

W przypadku pożyczek płatnych w umowie pożyczki powinny znaleźć się dokładne zapisy dotyczące kosztów pożyczkowych.

Jakie dane powinny znaleźć się w umowie pożyczki?
Umowa pożyczki powinna obejmować wszystkie kluczowe dane dotyczące stron zawieranej umowy oraz przedmiotu pożyczki. Muszą też pojawić się w niej informacje dotyczące terminu i sposobu spłaty pożyczki, a także ewentualnych kosztów. Także określa się w niej postępowanie wtedy, gdy pożyczka nie zostanie spłacona. W sprawach, które nie są uregulowane przez umowę pożyczki, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeśli chcemy zaciągnąć pożyczkę, zawsze powinniśmy dokładnie zapoznać się z jej zapisami, nawet wtedy, gdy druk jest długi i złożony. Pamiętajmy o tym, że podpisanie umowy bez przeczytania jej zapisów oznacza, że zgadzamy się na nie. Może potem okazać się, że nie dopełniliśmy zapisów umowy i naraziliśmy się na dodatkowe koszty.

W razie trudności ze zrozumieniem określonych zapisów umowy warto zapytać inną osobę lub zwrócić się do specjalisty, na przykład radcy prawnego.

Read previous post:
WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza referencyjną wartość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Ta stopa procentowa jest wykorzystywana...

Wkład własny

Wkładem własnym określa się sumę kosztów własnych, które ponoszone są przez kredytobiorców przy zaciąganiu kredytu. Najczęściej wkład własny jest stosowany...

Close