Termin spłaty pożyczki

Terminem spłaty pożyczki określamy dzień, w którym pożyczkobiorca powinien oddać zaciągnięty od pożyczkodawcy dług. Termin spłaty pożyczki odnosi się głównie do terminu spłaty ostatniej raty, ale również określamy tak termin zapłaty poszczególnych rat. Warto przy tym wskazać, że dostępne są też pożyczki spłacane w jednej racie – wtedy termin spłaty pożyczki jest jeden.

Pożyczkobiorca powinien pamiętać o tym, że liczy się nie termin wykonania przez niego wpłaty, ale termin, w którym wpłata ta dojdzie do odbiorcy. Wobec tego zrobienie przelewu międzybankowego ze spłatą raty w ostatnim dniu może spowodować przekroczenie terminu spłaty.

Co stanie się wtedy, gdy przekroczymy termin spłaty pożyczki?
Przy przekroczeniu terminu spłaty pożyczki rozpoczyna się naliczanie karnych odsetek od pierwszego dnia opóźnienia. Dodatkowo, po określonym czasie wynikającym z umowy, pożyczkodawca może zacząć naliczać kary oraz przesyłać płatne monity.

Gdy spłata nie zostanie wykonana, sprawa może trafić do firmy windykacyjnej, a następnie, gdy dłużnik nie ureguluje długu, do sądu i do komornika.

Wydłużenie terminu spłaty pożyczki
W niektórych firmach pożyczkowych działających pozabankowo możliwe jest wydłużenie terminu spłaty pożyczki. Wówczas termin zmienia się o umówiony wcześniej okres, na przykład tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc.

Wydłużenie terminu spłaty pożyczki jest najczęściej związane z koniecznością wniesienia opłaty. Jest ona zależna od okresu wydłużenia pożyczki oraz wysokości pożyczki. Suma ta jest niższa od sumy raty, niemniej jednak nie jest zwracana, dlatego podwyższamy wtedy ogólne koszty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty możliwe jest zwykle dwa razy. W przypadku pierwszej pożyczki może pojawić się ograniczenie do jednego razu.

W celu przedłużenia terminu spłaty pożyczki konieczne jest najczęściej powiadomienie o tym instytucji pożyczkowej telefonicznie lub e-mailowo. Czasami wystarczy tylko wykonanie przelewu, który sam w sobie jest potwierdzeniem, że chcemy dokonać przedłużenia terminu spłaty. Musimy pamiętać, aby zrobić to przed upływem terminu spłaty, a nie po nim.

Read previous post:
Umowa pożyczki – jak zawrzeć dobrą umowę pożyczki?

Umowa pożyczki może być ustna lub pisemna. Obowiązek zawierania umów pożyczki na piśmie dotyczy pożyczek od 500 złotych wzwyż. W...

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza referencyjną wartość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Ta stopa procentowa jest wykorzystywana...

Close