Saldo

Saldo to stan konta księgowego w rachunkowości, który wykazywany jest w konkretnym dniu. Prezentuje różnicę pomiędzy sumami zapisów po stronie „Winien” oraz „Ma”. Saldo konta pozwala na ustalenie stanu składnika, który na danym koncie jest ewidencjonowany, na przykład mogą być to pieniądze, zapasy magazynowe.

Saldo może być również debetowe. Debet powstaje w sytuacji, gdy ogólna suma strony „Ma” jest większa od ogólnej sumy strony „Winien”. Wyróżniamy również saldo kredytowe, gdy ogólna suma strony „Winien” przewyższa ogólną sumę strony „Ma”. Gdy ogólne sumy stron „Winien” i „Ma” wykazują taką samą wartość, wówczas saldo jest zerowe.

Saldo na koncie bankowym
Również saldem określamy środki pieniężne na koncie bankowym. Warto jednak wskazać, że saldo różni się od dostępnych środków, co nierzadko jest przyczyną pytań posiadaczy konta – jaką sumą mogą wtedy dysponować? Czy tą, która prezentowana jest pod zapisem salda, czy dostępnymi środkami.

Saldo oznacza stan rachunku, niemniej jednak dostępne środki to inna kwestia. Najczęściej to saldo jest wyższe od dostępnych środków. Wynika to z faktu, że saldo to zapisy faktyczne, już dokonane na koncie. Przykładowo, gdy płacimy kartą w sklepie, saldo nie zmienia się od razu po zakupie, ale zmieniają się dostępne środki. Ma to związek z czasem zaksięgowania zapłaty, co może trwać nawet przez tydzień. Wtedy dostępne środki, czyli te, którymi możemy faktycznie dysponować, obniżają się, natomiast saldo pozostaje takie samo, aż do momentu, w którym wypłata będzie zaksięgowana. Do około tygodnia saldo i dostępne środki, gdy nie będziemy wykonywali żadnych innych operacji, zrównają się.

Warto przy tym wskazać, że różnica między saldem a dostępnymi środkami może wynikać też z innych przyczyn. Przykładowo, dotyczy to sytuacji, gdy mamy limit kredytowy na koncie, gdy mamy niepotwierdzone przelewy czy też wtedy, gdy mamy limity okresowe dla karty płatniczej. Wobec tego wtedy, gdy chcemy wiedzieć, iloma pieniędzmi naprawdę dysponujemy, patrzmy na sumę znajdującą się w polu z dostępnymi środkami.

Read previous post:
RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO, ang. Annual percentage rate) określa całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta, który wyrażony jest jako...

Rata pożyczki

Ratą pożyczki czy kredytu określamy ponoszony przez dłużnika koszt kredytu – najczęściej płacony comiesięcznie lub w innych umówionych terminach, na...

Close