Rata pożyczki

Ratą pożyczki czy kredytu określamy ponoszony przez dłużnika koszt kredytu – najczęściej płacony comiesięcznie lub w innych umówionych terminach, na przykład co tydzień. W skład raty wchodzi nie tylko sam pożyczony kapitał, ale również inne opłaty związane ze skorzystaniem z danej oferty.

Rata składa się z dwóch części:
• rata kapitałowa – to kapitał, który pożyczamy, czyli pieniądze, które otrzymujemy do dyspozycji
• rata odsetkowa – jest to kwota dodana do każdej raty kapitałowej i obejmuje koszty kredytu, w tym głównie oprocentowanie, ale również ubezpieczenie, na przykład ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Raty dzielimy na stałe (annuitet) oraz malejące. W zależności do rodzaju raty proporcje części kapitałowej oraz odsetkowej są inne.

Rata stała
Ratę stałą stanowi pożyczony kapitał wraz z odsetkami oraz innymi ewentualnymi kosztami pozaodsetkowymi, na przykład ubezpieczeniem – całość podzielona jest na równe części płacone w regularnych odstępach, na przykład co miesiąc.

Niemniej jednak części składkowe raty stałej są zmienne. Na początku płacimy głównie odsetki i inne koszty z mniejszą częścią kapitału, a pod koniec głównie kapitał. Wobec tego wraz ze spłatą pożyczki czy kredytu stosunek części kapitałowej raty do części odsetkowej podwyższa się.

Bank tak oblicza proporcje dwóch części raty – odsetkowej i kapitałowej, aby raty były równe (ewentualnie rata pierwsza lub ostatnia jest nieco wyższa lub niższa, ponieważ nie zawsze idealnie równe podzielenie długu na raty jest możliwe).

Rata malejąca
W tym przypadku wysokość raty maleje wraz ze spłacaniem zobowiązania. Chociaż raty tego rodzaju mogą wydawać się bardziej skomplikowane, to jednak w rzeczywistości są znacznie prostsze od rat równych.

Na początku rata malejąca jest wyższa niż rata stała, ale pod koniec okresu kredytowania jest mniejsza. W przypadku rat tego rodzaju część kapitałowa jest stała, natomiast zmienia się część odsetkowa kredytu czy pożyczki.

Podstawą to naliczania odsetek jest kwota kapitału, który z czasem maleje, dlatego też część odsetkowa, która liczona jest od kapitału, także maleje przy każdej racie. Ostatnia rata kredytu składa się niemalże wyłącznie z części kapitałowej.

Read previous post:
Rachunkowość

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, którego zadaniem jest ujmowanie podmiotów gospodarczych w mierniku pieniężnym i przekroju wraz z ich procesami...

Scoring kredytowy

Scoring kredytowy jest metodą oceny wiarygodności osoby fizycznej czy firmy, która chce otrzymać kredyt lub pożyczkę. Wynik scoringu na ogół...

Close