Prowizja

Prowizja jest rodzajem wynagrodzenia podmiotu, które pobierane jest z tytułu wykonanej czynności prawnej. Może być przykładowo wynagrodzeniem za pośrednictwo przy zawieraniu umowy czy za świadczone usługi. Prowizja najczęściej ustalana jest jako odsetek w stosunku do wartości transakcji, usługi czy produktu i pobierana jest jednorazowo.

Z prowizjami mamy najczęściej do czynienia w przypadku usług finansowych – bankowych i pozabankowych. Zgodnie z przepisami Prawa bankowego „bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom”.

Kiedy prowizje są pobierane?
Banki i instytucje pozabankowe, na przykład firmy pożyczkowe pobierają prowizje za takie usługi jak udzielenie kredytu lub pożyczki, korzystanie z karty kredytowej, płatność w innych walutach, wybranie pieniędzy z bankomatu.

Wysokość prowizji jest podawana w tabelach opłat i prowizji, które możemy znaleźć także na stronach internetowych banków. Tabele te zawierają najczęściej procentowe określenie stawek prowizji, które musimy obliczyć samodzielnie. Wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę przez internet w banku lub w firmie pozabankowej, często możemy z góry zobaczyć wysokość prowizji, przed złożeniem wniosku.

Niektóre banki oraz firmy pozabankowe rezygnują z pobierania prowizji od swoich klientów. Najczęściej mamy wtedy do czynienia z promocyjnymi ofertami pożyczek czy kredytów, które reklamowane są jako 0% prowizji.

Prowizja a RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Wysokość prowizji oraz innego rodzaju opłat pobieranych w związku z pożyczką czy kredytem wpływa na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Jest to wskaźnik, który pozwala na określenie ogólnych kosztów oraz porównanie ich z innego rodzaju kredytami czy pożyczkami o tej samej kwocie i okresie kredytowania.

Read previous post:
Procent składany

Procentem składanym określamy sposób oprocentowania kapitału polegający na tym, że odsetki naliczone za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu,...

Procent prosty

Procentem prostym nazywamy sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, który polega na niedoliczaniu dochodu w formie odsetek od wkładu początkowego (wyznaczanego proporcjonalnie...

Close