Procent prosty

Procentem prostym nazywamy sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, który polega na niedoliczaniu dochodu w formie odsetek od wkładu początkowego (wyznaczanego proporcjonalnie do czasu trwania okresu oprocentowania) do wkładu na następny okres rozliczeniowy. Wobec tego, procent prosty nie podlega kapitalizacji, więc nie powoduje on zwiększenia wkładu, nie procentuje w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Wzór na obliczenie procentu prostego:
Kn = K0 * (1 + ((r / 100) * n))

Kn – kwota po n latach
K0 – kapitał początkowy
r – oprocentowanie
n – okres wyrażony w latach

Jeśli kapitał wynosi 500 zł, wówczas po roku odsetki będą wyniosły 32,50 zł. Jako że kwota odsetek nie będzie już dopisana do wkładu i nie spowoduje jego podwyższenia, w następnym roku liczby się nie zmieniają i otrzymujemy taki sam wynik. Po dwóch latach odsetki będą wynosiły zatem 32,50 + 32,50 = 65 złotych.

Kiedy wykorzystuje się procent prosty?
W instytucjach finansowych rzadko kiedy spotykamy się z procentem prostym. Znacznie częściej wykorzystywany jest procent składany, który podlega kapitalizacji.

W przypadku procentu składanego co określony czas naliczane są odsetki, a po danym okresie kapitalizacji bazą do wykonania obliczeń jest już wysokość wkładu początkowego i naliczonych już odsetek.

Procent prosty czy procent składany – co lepsze?
Procent prosty jako forma oprocentowania wkładu pieniężnego, na przykład w przypadku terminowej lokaty bankowej, powoduje naliczanie odsetek tylko od początkowej wartości kapitału. Oczywiście, odsetki rosną wtedy proporcjonalnie do okresu ich naliczania, ale pod uwagę nie są brane otrzymane już zyski.

Sprawa wygląda inaczej w przypadku procentu składanego. W tym przypadku zyski, czyli otrzymane odsetki brane są już pod uwagę, na przykład zostają one na lokacie bankowej, dlatego zwiększają podstawę do oprocentowania. Na powyższym przykładzie po roku byłoby to 532,50 złotego zamiast 500 złotych. W rezultacie, przy takim samym oprocentowaniu moglibyśmy uzyskać lepszy dochód niż w przypadku procentu prostego.

Read previous post:
Oszustwo, wyłudzenie

Oszustwo lub wyłudzenie jest przestępstwem, które polega na doprowadzeniu osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub mieniem cudzym poprzez wprowadzenie...

Oprocentowanie kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu czy pożyczki jest jednym z podstawowych parametrów wpływających na koszt kredytu czy pożyczki. Oprocentowanie jest korzyścią pieniężną, jaką...

Close