Oszustwo, wyłudzenie

Oszustwo lub wyłudzenie jest przestępstwem, które polega na doprowadzeniu osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub mieniem cudzym poprzez wprowadzenie jej w błąd czy wyzyskanie jej błędu albo niezdolności do podejmowania działań. Oszustwo – wyłudzenie jest podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sprawy dotyczące oszustwa lub wyłudzenia często dotyczą pożyczek oraz kredytów, a także innych spraw związanych z pieniędzmi. Aktualnie coraz częściej dochodzi do oszustw internetowych, na przykład wyłudzenia danych w celu kradzieży pieniędzy czy też poprzez fałszywe ogłoszenia czy sklepy internetowe.

Wyłudzenie kredytu
W Kodeksie karnym znajdziemy zapisy, że wyłudzenie dotyczy również kredytów czy pożyczek. Wyłudzenie w takim przypadku polega głównie na podrobieniu dokumentów i posługiwaniu się nimi przy składaniu wniosku o kredyt czy pożyczkę, a także w przypadku poręczeń, gwarancji czy dotacji.

Wyłudzenie kredytu czy pożyczki może być zostać zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa kredytowego, ale również jako oszustwo zwykłe, czyli doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem.

Kary w przypadku wyłudzenia kredytu
Zgodnie z Kodeksem karnego ten, kto w celu uzyskania dla siebie lub osoby trzeciej kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z kolei przestępstwo doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania jest zagrożone pozbawieniem wolności na okres od 6 miesięcy do 8 lat. Dodatkowo uzyskana korzyść lub jej równowartość powinna zostać zwrócona oszukanej osobie.

Read previous post:
Oprocentowanie kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu czy pożyczki jest jednym z podstawowych parametrów wpływających na koszt kredytu czy pożyczki. Oprocentowanie jest korzyścią pieniężną, jaką...

Okres kredytowania

Okresem kredytowania jest przedział czasowy kredytu czy też pożyczki, w którym klient zobowiązuje się do spłaty zobowiązania. Okres ten jest...

Close