Oprocentowanie kredytu/pożyczki

Oprocentowanie kredytu czy pożyczki jest jednym z podstawowych parametrów wpływających na koszt kredytu czy pożyczki. Oprocentowanie jest korzyścią pieniężną, jaką otrzymuje instytucja finansowa, na przykład bank czy firma pozabankowa za pożyczenie pieniędzy.

Na wysokość oprocentowania wpływa szereg różnych czynników. Klienci poszukują przede wszystkim pożyczek i kredytów, które cechują się niskim oprocentowaniem, niemniej jednak musimy pamiętać również o tym, że nie jest ono jedynym kosztem.

Na oprocentowanie wpływają przede wszystkim:
• wysokość zaciągniętego kredytu lub pożyczki – generalnie wtedy, gdy pożyczamy więcej, bank może zaoferować nam niższą wysokość oprocentowania
• wysokość wkładu własnego – im wyższy wkład własny, tym oprocentowanie może być niższe
• marża banku – w niektórych bankach oprocentowanie jest też zależne od marży banku, które jest ustalane indywidualnie przez instytucję finansową
• stopy referencyjne – inaczej stopy procentowe, które bazują na takich wskaźnikach jak WIBOR dla kredytów i pożyczek w złotym polskim, a także LIBOR czy EURIBOR w przypadku pożyczek i kredytów udzielanych w walutach obcych

Oprocentowanie stałe i zmienne
Banki i instytucje pozabankowe stosują dwa rodzaje oprocentowania – stałe i zmienne.

Oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały okres trwania umowy na stałym, określonym poziomie. Najczęściej jest ono stosowane w przypadku pożyczek i kredytów krótkoterminowych. Z kolei oprocentowanie zmienne może zmieniać się w trakcie trwania spłaty pożyczki lub kredytu, na przykład w przypadku zmiany stóp procentowych. Oprocentowanie zmienne jest stosowane głównie w przypadku pożyczek i kredytów długoterminowych.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
Z oprocentowaniem pożyczki lub kredytu związany jest też wskaźnik RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Określa on całkowity koszt pożyczki lub kredytu, który jest ponoszony przez konsumenta.

Zawiera się w nim nie tylko oprocentowanie opisane powyżej, ale również prowizje, opłaty przygotowawcze, opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz koszty innych usług dodatkowych koniecznych do uzyskania pożyczki albo kredytu.

Read previous post:
Okres kredytowania

Okresem kredytowania jest przedział czasowy kredytu czy też pożyczki, w którym klient zobowiązuje się do spłaty zobowiązania. Okres ten jest...

Odsetki

Odsetki to koszty naliczane za pożyczenie kapitału, na przykład od banku lub pozabankowej firmy pożyczkowej. Wysokość odsetek jest regulowana przez...

Close