Odsetki

Odsetki to koszty naliczane za pożyczenie kapitału, na przykład od banku lub pozabankowej firmy pożyczkowej. Wysokość odsetek jest regulowana przez kilka czynników, między innymi przez aktualną wysokość stóp procentowych, kwotę kapitału oraz okres, na który został on pożyczony.

Odsetki mogą być naliczane nie tylko w przypadku wzięcia pożyczki lub kredytu, ale też w innych sytuacjach. Wyróżniamy odsetki wynikające z czynności cywilnoprawnych, odsetki ustawowe, a także odsetki, które wynikają z orzeczenia sądu czy decyzji innego organu administracji państwowej.

Odsetki wynikające z zobowiązań cywilnoprawnych
Związane są bezpośrednio z przepisami Kodeksu cywilnego. W sytuacji, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, na przykład pożyczki, wówczas wierzyciel może żądać zapłaty odsetek za czas opóźnienia.

Odsetki ustawowe
Odsetki ustawowe są traktowane jako odszkodowanie za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych.

Odsetki kapitałowe
Są traktowane jako koszt pozyskania kapitału, na przykład od banku czy firmy pozabankowej. Im wyższa stawka oprocentowania kredytu lub pożyczki, większy pożyczony kapitał i dłuższy okres, tym odsetki kapitałowe są wyższe.

Odsetki naliczane są na podstawie różnych czynników, które wskazaliśmy wcześniej – stopy procentowe, kapitał, czas. Także ich wysokość zależna jest od sposobów wyznaczania odsetek, które prezentujemy poniżej.

Sposoby obliczania odsetek kapitałowych:
• odsetki proste (tzw. odsetki z dołu) – obliczane od kapitału proporcjonalnie do czasu okresu oprocentowania, pobierane po ich naliczeniu, czyli od dołu
• odsetki składane (tzw. procent składany) – po okresie oprocentowania obliczone odsetki są doliczane do kapitału i ma miejsce kapitalizacja odsetek, w kolejnym okresie od powiększonej sumy oblicza się następną wysokość odsetek, w przypadku procentu składanego wysokość odsetek ciągle wzrasta, ponieważ podstawa oprocentowania jest coraz wyższa
• odsetki naliczane w sposób ciągły – stosowane głównie przy wycenie instrumentów pochodnych, na przykład opcji
• dyskonto (tzw. odsetki z góry) – odsetki obliczane i potrącane z góry za cały okres obliczeniowy

Read previous post:
Saldo

Saldo to stan konta księgowego w rachunkowości, który wykazywany jest w konkretnym dniu. Prezentuje różnicę pomiędzy sumami zapisów po stronie...

RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO, ang. Annual percentage rate) określa całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta, który wyrażony jest jako...

Close