Marża

Marżą określa się różnicę pomiędzy ceną sprzedaży danego dobra a ceną jego zakupu. Marża określa nadwyżkę, czyli zysk, który sprzedawca może osiągnąć ze sprzedaży danego towaru ponad bezpośrednie koszty związane z jego uzyskaniem.

Marżę możemy wyrazić kwotowo lub procentowo. Marża wyrażana kwoto jest różnicą zachodzącą między ceną sprzedaży a kosztem danego dobra, które zostało sprzedane. Marża procentowa z kolei jest stosunkiem marży kwotowej do ceny sprzedaży lub kosztu dobra wyrażona procentowo. Marża procentowa jest często stosowanym miernikiem, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie zaprezentować rentowność sprzedaży i w rezultacie łatwo porównywać ze sobą zyskowność ze sprzedaży różnych towarów.

Rodzaje marż – marża netto i brutto
Możemy podzielić marże na dwa rodzaje – marżę netto oraz brutto. Poniżej prezentujemy dokładne informacje dotyczące tych marż.

Marża netto jest zyskiem netto z konkretnego okresu sprawozdawczego, który został podzielony przez wartość sprzedaży w konkretnym okresie. Uwzględnia koszty ponoszone przez firmę – zarówno te pośrednie, jak i bezpośrednie. Prezentuje ona zyskowność firmy w danym okresie.

Marża brutto z kolei jest wskaźnikiem prezentującym, jak zyskowna była sprzedaż przedsiębiorstwa w konkretnym okresie. Do jej obliczenia wykorzystuje się nie koszty całkowite, tak jak ma to miejsce w przypadku marży netto, ale jedynie koszty bezpośrednie – wartości sprzedaży.

Marża w kontekście bankowości
W przypadku banków oraz instytucji pozabankowych marża obliczana jest inaczej niż w przypadku handlu. Wówczas określana jest jako różnica zachodząca między oprocentowaniem udzielonego kredytu a kosztem pozyskania środków na jego udzielenie.

Marżę dla kredytów możemy policzyć według poniższego wzoru:
oprocentowanie kredytu = stopa bazowa + marża banku
marża = oprocentowanie kredytu – stopa bazowa

Stopą bazową określamy oprocentowanie, po jakim bank jest w stanie pożyczyć środki na rynku międzybankowym w zależności od waluty, w jakiej został udzielony kredyt.

Read previous post:
LTV (z ang. Loan To Value)

LTV (z ang. Loan To Value) jest współczynnikiem pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia kredytu. Współczynnik ten najczęściej stosowany jest...

LIBOR

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym ustalają w Londynie. Stawki...

Close