LTV (z ang. Loan To Value)

LTV (z ang. Loan To Value) jest współczynnikiem pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia kredytu. Współczynnik ten najczęściej stosowany jest w przypadku kredytów hipotecznych, w których zabezpieczeniem jest nieruchomość, na przykład mieszkanie czy dom.

Współczynnik LTV wykorzystywany jest głównie w przypadku oceny ryzyka kredytowego przy danym kredycie, ale również ma zastosowanie w ocenie wiarygodności banków oraz stabilności sektora finansowego w danym kraju. Jest brany pod uwagę przez agencje ratingowe oraz instytucje nadzoru finansowego – w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego.

LTV wyrażany jest w procentach i obliczany według poniższego wzoru:
LTV = (wartość kredytu * 100%) / (wartość zabezpieczenia)

Przykładowo, gdy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny na kwotę 300 000 złotych, a wartość nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem, to 400 000 złotych, wówczas współczynnik LTV wynosi 75%. Banki mają zróżnicowane polityki, dlatego dla niektórych taki współczynnik będzie akceptowalny, natomiast dla innych może być niewystarczający. Przy udzielaniu kredytów hipotecznych banki muszą brać też pod uwagę zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

W 2016 roku weszła w życie rekomendacja, która wskazuje, że maksymalny poziom dla współczynnika LTV wynosić może 90%, pod warunkiem, że o 5% nadwyżki nad 85% zostanie ubezpieczone lub zabezpieczone dodatkowo w inny sposób. Z kolei po 1 stycznia 2017 roku wartość LTV nie może być wyższa niż 80%, ale możliwe jest podniesienie poziomu do 90% pod warunkiem zabezpieczenia lub ubezpieczenia nadwyżki powyżej 80%.

Zmiana współczynnika LTV
W okresie kredytowania współczynnik LTV przez cały czas się zmienia. Gdy kredyt spłacany jest systematycznie, jego wielkość zmniejsza się. Wartość zabezpieczenia nieruchomości również może iść w górę lub spadać. Przykładowo wtedy, gdy dochodzi do załamania rynku nieruchomości, spada wartość nieruchomości, dlatego wartość zabezpieczenia może być niższa od kwoty kredytu. W takich przypadkach banki mogą żądać dodatkowych zabezpieczeń.

Read previous post:
LIBOR

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym ustalają w Londynie. Stawki...

Kredyt konsumencki

Kredytem konsumenckim określamy kredyt, który udzielany jest konsumentowi przez kredytodawcę, czyli najczęściej przez instytucję bankową. Kredyt ten udzielany jest na...

Close