LIBOR

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym ustalają w Londynie. Stawki LIBOR są wyznaczane dla szeregu walut, w tym dla USD, EUR, CHF, GBP, JPY i dla następujących okresów kredytowych: 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok. LIBOR podawany jest około godziny 11:00 GMT.

Wskaźnik LIBOR jest obliczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki należące do panelu LIBOR, po odrzuceniu najwyższych i najniższych z nich. Uczestnikami panelu są wybrane banki prowadzące działalność na rynku międzybankowym w Londynie. Wyznaczaniem LIBOR zajmuje się ICE Benchmark Administration (IBA), wchodząca w skład Intercontinental Exchange z siedzibą w Nowym Jorku.

LIBOR a stawka transakcyjna
LIBOR nie jest stawką transakcyjną. Uczestnicy panelu określający ten wskaźnik nie podają oprocentowania faktycznie zawieranych transakcji, ale odpowiadają na pytanie, po jakiej stopie mogliby pożyczyć na londyńskim rynku międzybankowym kwotę dla konkretnej waluty i okresu pożyczki tuż przed godziną 11:00.

Stawki LIBOR są bardzo ważnymi parametrami stosowanymi przy zawieraniu transakcji finansowych na całym świecie. W wielu krajach, w tym także w Polsce, oprocentowanie kredytów i depozytów bazuje właśnie na LIBOR. Najczęściej są to kredyty hipoteczne, ale nie tylko.

LIBOR a koniunktura
Stopy LIBOR dla konkretnych walut branych wówczas pod uwagę są skorelowane z poziomami referencyjnymi stóp procentowych w danych kraju czy strefie, przykładowo w strefie euro. Jeśli dochodzi do zmian stóp procentowych, na przykład w związku z kryzysem gospodarczym, obniża się także wskaźnik LIBOR. W sytuacji, gdy stopy są podwyższane, w górę idzie też LIBOR.

Wobec tego wtedy, gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę lub kredyt walutowy, warto zwrócić uwagę, na podstawie jakiego wskaźniku następuje jego rozliczenie. Gdy stopy procentowe LIBOR będą się zmieniać, będzie też zmieniać się wysokość raty.

Read previous post:
Kredyt konsumencki

Kredytem konsumenckim określamy kredyt, który udzielany jest konsumentowi przez kredytodawcę, czyli najczęściej przez instytucję bankową. Kredyt ten udzielany jest na...

Prowizja

Prowizja jest rodzajem wynagrodzenia podmiotu, które pobierane jest z tytułu wykonanej czynności prawnej. Może być przykładowo wynagrodzeniem za pośrednictwo przy...

Close