Kredyt konsumencki

Kredytem konsumenckim określamy kredyt, który udzielany jest konsumentowi przez kredytodawcę, czyli najczęściej przez instytucję bankową. Kredyt ten udzielany jest na cele prywatne, czyli niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W Polsce kwestie kredytów, w tym kredytów konsumenckich reguluje prawo, a w tym przypadku dokładnie jest to Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Znajdziemy w niej informacje o prawach i obowiązkach dotyczących kredytów konsumenckich.

Pod pojęciem kredytu konsumenckiego mogą znajdować się:
• pożyczka
• kredyt w rozumieniu przepisów Prawa bankowego
• kredyt odnawialny
• kredyt, w przypadku którego kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia
• odroczenie termin spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia

Zgodnie z ustawą kredyt konsumencki nie może być większy od 255 550 złotych albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.

Kredyt a pożyczka
Bardzo często terminy pożyczka i kredyt są stosowane zamiennie. Jednak na gruncie Prawa bankowego kredyty mogą być udzielane jedynie przez banki, z kolei pożyczki zarówno przez banki, jak i przez firmy pożyczkowe.

W rozumieniu Prawa bankowego kredyt jest udzielany tylko przez banki lub SKOK-u, posiada określony cel oraz musi być zatwierdzony umową na piśmie. Kapitał przekazywany jest do czasowej dyspozycji kredytobiorcy lub od razu spłacane jest dane zobowiązanie, na przykład pieniądze przekazywane są do dewelopera w przypadku kredytu hipotecznego czy salonu samochodowego przy kredycie samochodowym.

Pożyczka może być z kolei udzielona przez każdą osobę czy instytucję – nie tylko przez banki i SKOK-i, ale również przez pozabankowe firmy pożyczkowe czy też przez osoby prywatne, na przykład przez prywatnych inwestorów czy sąsiada. Pożyczka nie musi mieć określonego celu i może być udzielona bez żadnych opłat. Pożyczki do 500 złotych nie wymagają potwierdzenia przez umowę pisemną.

Read previous post:
Prowizja

Prowizja jest rodzajem wynagrodzenia podmiotu, które pobierane jest z tytułu wykonanej czynności prawnej. Może być przykładowo wynagrodzeniem za pośrednictwo przy...

Procent składany

Procentem składanym określamy sposób oprocentowania kapitału polegający na tym, że odsetki naliczone za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu,...

Close