Karencja

Karencja w kontekście bankowości to czasowe zawieszenie spłaty części raty kapitałowej kredytu lub pożyczki. Karencja w spłacie kapitału jest przyznawana na wniosek klienta. Możemy skorzystać z niej w przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych, hipotecznych, samochodowych oraz innego rodzaju.

Karencja często obowiązuje na początku trwania umowy, na przykład raty możemy zacząć płacić dopiero po kilku miesiącach, ale możemy też skorzystać z niej w trakcie spłaty zobowiązań, na przykład jako tak zwane wakacje kredytowe.

Zalety karencji w kontekście pożyczek i kredytów
Karencja jest korzystnym rozwiązaniem dla tych osób, które chcą czasowo zawiesić spłatę rat kredytu – wówczas spłacane są tylko odsetki, natomiast sam kapitał, czyli pożyczone pieniądze spłacane są w późniejszym terminie. Warto przy tym wskazać, że w przypadku wakacji kredytowych często nie ma konieczności spłaty całej raty – zarówno jej części kapitałowej, jak i odsetkowej, niemniej jednak zależne jest to już od regulaminu świadczenia usługi przez bank czy inną instytucję.

Dzięki karencji można łatwiej dopasować kredyt do swoich możliwości finansowych w danej chwili. Przykładowo, taka opcja jest bardzo korzystna w sytuacjach niespodziewanych, na przykład w momencie utraty pracy czy też konieczności poniesienia jakiegoś dużego wydatku.

Karencja nie powoduje zmiany okresu spłaty całości zobowiązania. Kapitał pozostały do spłaty jest rozkładany na raty przypadające po zakończeniu karencji, powodując ich podwyższenie. To, jak długo może trwać karencja, zależy od kredytodawcy.

Karencja w ubezpieczeniach
Karencją (zwłoką) w kontekście ubezpieczeń nazywamy okres obowiązywania określonej umowy ubezpieczeniowej, w trakcie której ochrona ubezpieczeniowa jeszcze nie obowiązuje lub też jest ograniczona.

Okres karencji trwa przeważnie od kilku do kilkunastu miesięcy jest on metodą zabezpieczenia ubezpieczyciela przed ubezpieczeniem zawieranym już po wystąpieniu szkody lub w przypadku zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody.

Read previous post:
Kapitał własny

Kapitałem własnym określamy wartościowy odpowiednik składników majątku, do których konkretnej jednostce przysługuje prawo własności. Inaczej są to wyrażone w pieniądzu...

Inflacja

Inflacja jest procesem wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Wobec tego dochodzi do spadku siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym...

Close