Inflacja

Inflacja jest procesem wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Wobec tego dochodzi do spadku siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja, gdy ma miejsce spadek przeciętnego poziomu cen, a tym samym zwiększa się siła nabywcza pieniądza.

Występuje wtedy wzrost podaży pieniądza i szybkości jego obiegu i przejście do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. We współczesnych gospodarkach inflacja występuje powszechnie. Uważa się, że niski poziom inflacji jest zdrowy dla gospodarki.

Zmiany poziomu cen w celu określenia inflacji mierzy się za pomocą indeksu cen:
• konsumpcyjnych, które włączają dobra kupowane przez konsumentów systematycznie
• hurtowych, czyli cen pośrednich liczonych bez marży
• fabrycznych, które odzwierciedlają zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach produkcji dóbr

Najczęściej w kontekście inflacji stosowany jest indeks cen konsumpcyjnych – jak już wspomnieliśmy, w przypadku inflacji rosną ceny, co prowadzi do obniżenia się siły nabywczej pieniądza. W rezultacie tę samą ilość pieniędzy możemy nabyć mniej dóbr.

Inflacja a gospodarka
Inflacja nie jest zbyt korzystna dla osób indywidualnych, ponieważ rosnące ceny wraz z taką samą płacą oznaczają, że możemy kupować mniej. Również oszczędzanie jest wtedy mniej efektywne, ponieważ oszczędności są wtedy zmniejszane przez inflację, która obniża wartość pieniądza.

Niemniej jednak z punktu widzenia gospodarki niewielka inflacja nie stanowi zagrożenia. Groźna dla gospodarki jest wysoka inflacja lub deflacja, czyli spadek poziomu cen.

Skutki inflacji:
• redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz kosztem reszty użytkowników
• realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności
• względne obniżenie dochodów osób, których nominalne dochody są stałe
• wzrost cen niektórych towarów czy usług, na przykład wtedy, gdy rośnie cena benzyny, wtedy rosną koszty transportu i transportowanych towarów

Aktualnie w Polsce po niedługim okresie deflacji notowana jest znów niewielka inflacja.

Read previous post:
Identyfikator użytkownika

Identyfikator użytkownika (ang. user identifier) jest nazwą, która przypisana jest do określonego użytkownika danego komputera, systemu, sieci, serwisu, strony czy...

Hossa i bessa

Hossa oraz bessa to dwa główne terminy służące do określania trendów cen papierów wartościowych lub innych towarów na giełdach papierów...

Close