Identyfikator użytkownika

Identyfikator użytkownika (ang. user identifier) jest nazwą, która przypisana jest do określonego użytkownika danego komputera, systemu, sieci, serwisu, strony czy też usługi. W internecie identyfikator jest używany w trakcie logowania, dzięki czemu pozwala na uzyskanie dostępu do powyższych zasobów.

Do konkretnego identyfikatora przypisane jest konto użytkownika, a wraz z nim określone uprawnienia, które dany użytkownik posiada. Identyfikator jest ciągiem znaków mających ograniczoną długość, które zostały losowo wybrane z określonego zestawu znaków – głównie liter i cyfr. Główną cechą identyfikatora jest jego unikalność w ramach danego systemu.

Identyfikator użytkownika w bankowości elektronicznej
Z identyfikatorem użytkownika spotykają się między innymi osoby korzystające z bankowości elektronicznej. W tym przypadku identyfikator jest unikalnym kodem, który nadawany jest klientowi przez instytucję bankową. Najczęściej kod ten składa się z określonej liczby cyfr. Określany jest też potocznie mianem loginu. Przy logowaniu się do serwisu transakcyjnego udostępnianego przez bank musimy podać swój login oraz hasło.

Identyfikator użytkownika jest również stosowany w przypadku mobilnych aplikacji bankowych, które służą do korzystania z banku przez smartfona lub tablet. Wówczas login i hasło najczęściej są inne niż te, które podajemy na komputerze, co powoduje, że korzystanie z bankowości elektronicznej, w tym mobilnej jest bezpieczniejsze.

Bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej
Jako użytkownik bankowości elektronicznej powinniśmy pamiętać o tym, aby nie podawać nikomu swojego loginu oraz hasła. W przeciwnym przypadku będziemy narażeni na wykradzenie naszych danych oraz pieniędzy.

Musimy uważać w szczególności na tak zwany phishing, czyli podszywanie się pod instytucje finansowe w celu wyłudzenia danych. Najczęściej phishing ma wtedy postać e-maila, który informuje o tym, że nasze konto zostało zablokowane lub wykonano z niego nieautoryzowaną transakcję. Takie wiadomości należy ignorować.

Read previous post:
Hossa i bessa

Hossa oraz bessa to dwa główne terminy służące do określania trendów cen papierów wartościowych lub innych towarów na giełdach papierów...

Hipoteka

Hipoteką nazywamy ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także na wybranych prawach, na przykład wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie czy własnościowym spółdzielczym...

Close