Hossa i bessa

Hossa oraz bessa to dwa główne terminy służące do określania trendów cen papierów wartościowych lub innych towarów na giełdach papierów wartościowych. Są one przeciwstawiane i nie zachodzą jednocześnie. Pojęcia te stosowane są też do określania sytuacji na innych rynkach, na przykład na rynku nieruchomości.

Hossa
Hossą, inaczej także rynkiem byka, określamy długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub innych towarów na giełdach. Wówczas ceny idą w górę, a właściciele papierów mogą się bogacić. To właśnie wtedy notuje się też zwiększoną sprzedaż papierów wartościowych. Początek hossy jest najczęściej sygnałem lepszej koniunktury.

Potoczna nazwa tego trendu, czyli rynek byka wynika przede wszystkim z metody ataku byka, ponieważ uderza on rogami od dołu w górę, co odzwierciedla idące w górę ceny papierów wartościowych lub innych towarów.

Bessa
Bessą z kolei określa się długotrwały trend spadkowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdach papierów wartościowych. Wtedy papiery tracą na wartości, co może prowadzić nawet do krachu giełdowego. Właściciele starają się wyprzedawać papiery jak najszybciej, aby nie stracić zbyt dużo pieniędzy.

Potocznie bessa określana jest jako rynek niedźwiedzia. Także i w tym przypadku skojarzenie to dotyczy metody ataku niedźwiedzia, który uderza wtedy łapą z góry na dół, co jest nawiązaniem do spadających cen.

Hossa i bessa a inwestycje
Osoby decydujące się na inwestycje na giełdach powinny zwracać szczególną uwagę na hossę oraz bessę odzwierciedlające ceny papierów wartościowych. Zasadniczo czas bessy jest krótszy od czasu trwania hossy. Ponadto bessa jest bardziej gwałtowna i trudno przewidzieć, kiedy spadek cen tak naprawdę się rozpocznie. Istnieją jednak czynniki, po których możemy poznać, że kończy się hossa i zbliża się bessa.

O tym, że zbliża się bessa, możemy przede wszystkim dowiedzieć się na podstawie bardzo dużego zainteresowania inwestycjami oraz bardzo wysokich, kilkusetprocentowych zysków funduszy inwestycyjnych. Wówczas częściej kupują mniejsi inwestorzy, natomiast ci duzi zaczynają wychodzić z rynku. Powracają z nastaniem kolejnego okresu hossy, gdy koniunktura jest lepsza, a mniejsi inwestorzy nie kupują papierów wartościowych czy towarów.

Read previous post:
Hipoteka

Hipoteką nazywamy ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także na wybranych prawach, na przykład wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie czy własnościowym spółdzielczym...

EURIBOR

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w walucie euro. Informacje...

Close