Dłużnik

Dłużnikiem jest osoba, która zobowiązania jest do spełnienia świadczenia na rzecz drugiej osoby, która określana jest mianem wierzyciela. Dłużnik musi spełnić świadczenie na podstawie stosunku zobowiązanego wiążącego go z wierzycielem. W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym odpowiednikiem dłużnika jest zobowiązany.

Dłużnik posiada dług, za który ponosi odpowiedzialność swoim majątkiem. Dłużnikiem jest każda osoba, która jest zadłużona, także wtedy, gdy realizuje swoją powinność, czyli spłatę świadczenia dobrowolnie. Wobec tego każda osoba posiadająca pożyczkę lub kredyt jest dłużnikiem.

Konsekwencje braku spłaty długi
Gdy dłużnik nie będzie spełniał swojego zobowiązania, wówczas wierzyciel może dochodzić swoich praw – w przypadku krótkich opóźnień w spłacie pożyczek naliczane są odsetki ustawowe oraz kary, których wysokość możemy znaleźć w umowie, regulaminach i cennikach.

Jeśli dłużnik nadal nie wykona swojej powinności, czyli nie spłaci zadłużenia, wierzyciel może przekazać dług firmie windykacyjnej, która zajmuje się prowadzeniem czynności windykacyjnych poprzez informowanie dłużnika o jego obowiązkach. Gdy windykacja nie przyniesie odpowiednich skutków, wówczas sprawa przekazywana jest do sądu, czego konsekwencją jest najczęściej nakaz zapłaty. Jeśli zostanie on opatrzony tytułem wykonawczym, wówczas możliwe jest wszczęcie egzekucji komorniczej. Komornik może zająć wypłatę lub inne wpływy dłużnika lub przeprowadzić egzekucję z jego majątku.

Jak chronić się przed długami?
Najlepsza metodą ochrony przed długami jest brak zadłużenia. Nie pożyczajmy pieniędzy wtedy, gdy wiemy, że nie będziemy w stanie ich spłacić lub istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy mieli z tym problemy. Wówczas nie narażamy się na trudności związane z ewentualnym długiem i jego konsekwencjami.

Jeżeli ryzyko braku spłaty zadłużenia pojawia się już wtedy, gdy pożyczyliśmy pieniądze, najlepiej skontaktować się z wierzycielem. W przypadku wielu firm pożyczkowych i banków istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na mniejsze raty, które są prostsze w spłacie.

Read previous post:
Dewaluacja

Dewaluacja jest ustawowym lub administracyjnym osłabieniem sztywnego kursu dla waluty narodowej w stosunku do innych walut. Dewaluacja może być przeprowadzona...

Należność osoby fizycznej i prawnej

Należnością nazywamy uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do uzyskania konkretnego świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w konkretnym terminie. W...

Close