Decyzja kredytowa

Do decyzji kredytowej dochodzi w wyniku przeprowadzenia procedury kredytowej, ale podejmowana jest również w przypadku pożyczek. Decyzja wydawana jest na podstawie określonych warunków, uregulowań oraz praw i obowiązków pracowników banków i firm pozabankowych i prowadzi do udzielenia kredytu lub pożyczki lub odrzucenia wniosku – mówimy wtedy o decyzji pozytywnej lub negatywnej.

W przypadku wydania decyzji negatywnej bank lub firma pożyczkowa mogą w odpowiedzi na wniosek zawrzeć uzasadnienie, niemniej jednak nie mają takiego obowiązku. Także istnieje możliwość, że decyzja kredytowa będzie wydana jako pozytywna, ale na innych warunkach, na przykład dla mniejszej sumy niż ta wnioskowana przez klienta.

Na jakiej podstawie podejmuje się decyzję kredytową?
O pozytywnej lub negatywnej decyzji kredytowej decyduje w szczególności zdolność kredytowa klienta, na którą w głównej mierze wpływa wysokość osiąganych dochodów oraz wydatków.

Także kredytodawca ocenia ryzyko pożyczenia pieniędzy danemu klientowi, biorąc pod uwagę jego wiarygodność kredytową. Ta badana jest między innymi na podstawie danych zawartych w bazach, na przykład BIK czy BIG. Osoby, które nie mają historii kredytowej (biorą pożyczkę lub kredyt pierwszy raz) lub mają negatywną historię kredytową wynikającą z braku spłaty zadłużenia, muszą liczyć się z odrzuceniem wniosku lub dodatkowymi wymogami, na przykład przedstawieniem dodatkowych dokumentów potwierdzających zdolność kredytową (zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z konta).

Jak możemy podwyższyć swoją szansę na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej?
Gdy klient chce otrzymać pożyczkę bez problemu, powinien zadbać o swoją historię kredytową i zdolność kredytową. Regularne spłacanie zobowiązań to podstawa. Pożyczkę czy kredyt możemy otrzymać nawet przy regularnych i niskich wpływach, ale wtedy jej wysokość będzie ograniczona naszymi możliwościami finansowymi.

Osoby, które nie brały nigdy wcześniej żadnej pożyczki lub kredytu, mogą poprawić swoją zdolność kredytową przez niewielką pożyczkę na raty lub gotówkową i spłacenie jej w terminie. Wówczas informacje te trafią do BIK i będą świadczyły pozytywnie o kliencie.

Read previous post:
Debet

Debet (łac. „winien” od debēre „być winnym”) to termin stosowany w bankowości do określenia ujemnego salda na rachunku bankowym. Debet...

Cesja

Cesja (łac. cessio „dobrowolne ustąpienie”) jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która polega na przeniesieniu całości lub części praw i obowiązków związanych...

Close