Debet

Debet (łac. „winien” od debēre „być winnym”) to termin stosowany w bankowości do określenia ujemnego salda na rachunku bankowym. Debet powstaje wtedy, gdy z rachunku wypłaca się więcej środków niż dostępne.

Debet może być formą odnawialnej pożyczki w rachunku bankowym, ale również może powstać wtedy, gdy właściciel rachunku wypłaci z niego zbyt wysoką sumę, na przykład przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu czy płatności za zakupy. Debet może też pojawić się na rachunku wtedy, gdy pobierane są z niego raty pożyczki lub kredytu, a właściciel rachunku nie zapewnił na nim odpowiedniej sumy.

Debet a pożyczka i kredyt
W porównaniu z pożyczkami i kredytami debet oferowany przez banki jest szczególnym rodzajem pożyczki, która powiązana jest z danym kontem bankowym. Wówczas klient ma możliwość wypłacenia z konta większej sumy niż jest to możliwe. Ujemne saldo pokrywane jest z kolejnych wpływów na konto, co powoduje spłacenie debetu oraz odnowienie pożyczki.

Wysokość debetu jest ustalana indywidualnie, podobnie jak w przypadku udzielania pożyczek lub kredytów. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego zależy głównie od zdolności kredytowej klienta, która badana jest na podstawie wpływów na konto. Na debet mają szansę głównie te osoby, które mają regularne i wysokie wpływy na konto.

Debet jest oprocentowany, dlatego przy przekroczeniu zerowego salda bank zaczyna naliczać odsetki zgodnie z umową. Nie płacimy za niewykorzystany debet, ale banki mogą naliczać opłaty za uruchomienie i prowadzenie usługi. Najczęściej są one pobierane raz na rok. Niektóre banki wymagają również, aby debet był regularnie spłacany – najczęściej klient ma na to 30 dni. W przeciwnym przypadku debet może być cofnięty.

Zalety i wady debetu
Debet na koncie jako forma pożyczki odnawialnej jest atrakcyjną propozycją przeznaczoną dla osób, które osiągają systematyczne dochody i chcą mieć zawsze możliwość otrzymania dodatkowej gotówki wtedy, gdy będzie ona potrzebna.

Z drugiej strony debet zwykle nie jest wysoki, a także musimy spłacić go w określonym terminie – zwykle 30 dni, co powoduje, że nie sprawdzi wtedy, gdy potrzebujemy większą sumę.

Read previous post:
Cesja

Cesja (łac. cessio „dobrowolne ustąpienie”) jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która polega na przeniesieniu całości lub części praw i obowiązków związanych...

Całkowity koszt kredytu

Całkowitym kosztem kredytu określamy wszystkie koszty związane z kredytem czy też z pożyczką, które klient jest zobowiązany zapłacić. Koszty te...

Close