Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest firmą, która została założona w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i prywatne banki w celu gromadzenia oraz udostępniania informacji związanych z historią kredytową klientów banków i SKOK-ów. Od niedawna w BIK przechowywane są również informacje dotyczące klientów firm pozabankowych.

W rejestrach BIK znajdują się informacje dotyczące każdej osoby, która kiedykolwiek skorzystała z kredytów, pożyczek, debetów, kart kredytowych w instytucjach współpracujących z BIK. Wobec tego w bazach tych znajdują się zarówno osoby spłacające zobowiązania regularnie, jak i te, które mają czy miały w tym opóźnienia. Dodatkowo na listy trafiają poręczyciele.

Jakie informacje dostępne są w BIK?
Biuro Informacji Kredytowej przechowuje szereg różnych danych o milionach Polaków. Dane te dotyczą przede wszystkim liczby zaciągniętych pożyczek, ich wysokości oraz terminowości spłat. Do BIK wprowadzane są też informacje o liczbie wniosków (zapytań) o kredyt czy pożyczkę, nawet wtedy, gdy klient nie skorzystał ostatecznie z takiej usługi.

Na podstawie informacji zawartych w BIK tworzy się punktową ocenę ryzyka kredytowego. Jest ona czytelnym określeniem wiarygodności kredytowej osoby na tle innych osób znajdujących się w bazie Biura Informacji Kredytowej. Punktowa ocena ryzyka kredytowego określana jest mianem scoringu. W przypadku dużej liczby punktów scoring jest pozytywny i klient może łatwiej wziąć pożyczkę lub kredyt. Gdy ocena jest negatywna, może spotkać się z odmową.

Jak sprawdzić informacje w BIK?
Dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej mają przede wszystkim banki oraz inne instytucje, które współpracują z rejestrem, na przykład pozabankowe firmy pożyczkowe. Także istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia informacji w BIK przez stronę internetową instytucji.

W celu uzyskania dostępu do informacji w BIK na temat swojej osoby musimy wypełnić odpowiedni wniosek on-line i założyć swoje konto i pobrać swój raport. BIK oferuje też inne usługi, między innymi alerty BIK wysyłane w przypadku prób wyłudzenia pożyczki lub kredytu na nasze dane.

Read previous post:
Bankowość detaliczna

Bankowością detaliczną, inaczej również bankowością osobistą, nazywa się kompleksowe usługi oferowane przez banki dla klientów indywidualnych, czyli detalicznych, którzy określani...

Aneks do umowy

Aneks do umowy jest dokumentem, który dokonuje zmiany pewnych postanowień zawartych w już obowiązującej umowie. Z użyciem aneksu możliwe jest...

Close