Aneks do umowy

Aneks do umowy jest dokumentem, który dokonuje zmiany pewnych postanowień zawartych w już obowiązującej umowie. Z użyciem aneksu możliwe jest dokonanie zmiany we wcześniejszych postanowieniach, dodanie nowych zapisów lub usunięcie tych starych. Dzięki temu nie ma potrzeby zrywania podpisanej już umowy zawartej pomiędzy obiema stronami.

Bardzo często aneksy podpisywane są w przypadku pożyczek i kredytów zarówno w firmach pożyczkowych, jak i w bankach. Mogą dotyczyć zmian wprowadzanych przez instytucję i tych na wniosek klienta posiadającego pożyczkę lub kredyt.

W umowach pożyczkowych i kredytowych aneks najczęściej dotyczy:
• zmian dotyczących zabezpieczenia kredytu
• zmian dotyczących prowizji oraz innych opłat związanych z kredytem lub pożyczką
• zmiany waluty kredytu w przypadku kredytów walutowych
• zmiany okresu spłaty pożyczki
• zmiany warunków w przypadku braku spłaty pożyczki lub kredytu

Aneksy umów mogą być też używane do dokonania korekty błędów zawartych we wcześniejszej umowie. Do jednej umowy, na przykład pożyczkowej lub kredytowej jesteśmy w stanie sporządzić dowolną liczbę aneksów zgodnie z potrzebami.

Przygotowanie aneksu do umowy może być związane z dodatkowymi kosztami. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy aneks ma być podpisany na życzenie klienta, który chce dokonać zmian w dotychczasowo obowiązującej umowie.

Jakie informacje muszą znaleźć się w aneksie umowy?
Aneks umowy jest osobnym dokumentem odwołującym się do określonej umowy sygnowanej wcześniej. Wobec tego musi być on sporządzony na podstawie pierwotnej umowy. W aneksie powinny znaleźć się informacje dotyczące zmian ze wskazaniem, że pozostałe postanowienia pozostają takie, jak wcześniej.

W aneksie trzeba dokładnie oznaczyć strony podpisujące dokument, w tym PESEL lub numer dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych, natomiast w przypadku firm numery takie jak KRS, NIP i REGON. Także bardzo ważne jest wpisanie numeru czy innego oznaczenia poprzedniej umowy, do której konkretny aneks się odwołuje.

Read previous post:
Karencja

Karencja w kontekście bankowości to czasowe zawieszenie spłaty części raty kapitałowej kredytu lub pożyczki. Karencja w spłacie kapitału jest przyznawana...

Kapitał własny

Kapitałem własnym określamy wartościowy odpowiednik składników majątku, do których konkretnej jednostce przysługuje prawo własności. Inaczej są to wyrażone w pieniądzu...

Close