Akredytywa

Akredytywa to określenie formy płatności w rozliczeniach krajowych i zagranicznych. Stosowana jest w szczególności przy transakcjach, z którym związane jest większe ryzyko, na przykład dotyczące braku zapłaty, właściwej realizacji kontraktu, opóźnienia.

Akredytywy pozwalają na łatwiejsze rozliczanie transakcji handlowych, ponieważ są pisemnym zobowiązaniem instytucji bankowej, której klientem jest importer lub kupujący, do zapłacenia określonej kwoty sprzedającemu czy eksporterowi w danym terminie.

Wobec tego wyróżniamy cztery strony akredytywy:
• zleceniodawca akredytywy, czyli importer lub kupujący
• bank zleceniodawcy, który pozwala na akredytywę
• beneficjent akredytywy, którym jest sprzedający lub eksporter
• bank beneficjenta, który informuje swojego klienta o otwarciu akredytywy

Skorzystanie z akredytywy wiąże się z wieloma zaletami dla każdej ze stron transakcji, dlatego obecnie jest to chętnie wykorzystywana forma zapłaty udostępniana przez wiele banków.

Korzyści wynikające z akredytywy
Dla importera lub kupującego to zmniejszenie ryzyka związanego z transakcją, na przykład ryzyka dotyczącego jakości czy transportu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą należności.

Z kolei dla sprzedającego lub eksportera jest to zmniejszenie ryzyka związanego z odmową przyjęcia towaru czy zapłaty przez importera. Dodatkowe korzyści to też możliwość przeniesienia akredytywy na dostawcę czy dokonania dyskontowania należności przed terminem płatności oraz zabezpieczenia płatności w terminie wskazanym z góry.

Jak skorzystać z akredytywy?
Akredytywa otwierana jest na zlecenie importera przez bank. Banki udostępniają różnego rodzaju akredytywy, które można dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Płatność za wykonanie usługi jest dokonywana drugiej stronie z momentem okazania przez nią w instytucji bankowej właściwych dokumentów potwierdzających poprawne wywiązanie się z kontraktu handlowego.

Akredytywa jest zatem bardzo bezpiecznym i wygodnym zarówno dla importera, jak i eksportera instrumentem zabezpieczającym.

Read previous post:
Deflacja

W ekonomii deflacja jest określeniem na długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen, co przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W...

Decyzja kredytowa

Do decyzji kredytowej dochodzi w wyniku przeprowadzenia procedury kredytowej, ale podejmowana jest również w przypadku pożyczek. Decyzja wydawana jest na...

Close