Deflacja

W ekonomii deflacja jest określeniem na długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen, co przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji jesteśmy w stanie za taką samą ilość pieniędzy zakupić więcej towarów i usług. Przeciwieństwem deflacji jest inflacja.

Deflację obserwujemy przede wszystkim wtedy, gdy podaż, czyli ilość dobra, które producenci mogą wyprodukować w danej cenie i czasie jest większa niż popyt, czyli ilość dobra, która nabywcy mogą nabyć po danej cenie w określonym czasie. Zatem w deflacji za taką samą sumę możemy kupić więcej.

Przyczyny deflacji:
• brak emisji pieniądza odpowiadającej wzrostowi gospodarczemu
• głęboka recesja prowadząca do obniżenia popytu
• zbyt wysokie oprocentowanie lokat terminowych
• spłata zobowiązań kredytowych przy braku emisji pieniądza i wstrzymaniu akcji kredytowej

W sierpniu 2014 roku Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski zakomunikowały, że deflacja miała miejsce w Polsce po raz pierwszy od 1972 roku. Aktualnie znów mamy inflację, czyli długotrwały wzrost przeciętnego poziomu cen, który prowadzi do utraty wartości pieniądza.

Efekty deflacji
Efektem deflacji jest zmniejszenie opłacalności produkcji, a także wzrost siły nabywczej pracującej części społeczeństwa, gdy dochodzi do zamrożenia płac. Konsumpcja i zamówienia przemysłu są odsuwane w czasie aż do nastania niższych cen, co przekłada się na większą recesję. Wobec tego rządy walczą z nadmierną deflacją.

Deflacja, chociaż zwiększa siłę nabywczą pieniądza, jest generalnie uważana za zjawisko groźniejsze niż inflacja, ponieważ może doprowadzić do tego, że w systemie gospodarczym zabraknie pieniędzy. Mała ilość środka płatniczego przekłada się na obniżony popyt krajowy, a także na konsumpcję.

Zapasy producentów zwiększają się, co prowadzi do obniżenia cen towarów i ograniczenia produkcji. Dobra sprzedawane są po niższych cenach, producenci osiągają niższe zyski zmniejszają koszty produkcji, a także tną płace pracowników lub ograniczają zatrudnienie, aby zachować odpowiednią płynność finansową.

Read previous post:
Decyzja kredytowa

Do decyzji kredytowej dochodzi w wyniku przeprowadzenia procedury kredytowej, ale podejmowana jest również w przypadku pożyczek. Decyzja wydawana jest na...

Debet

Debet (łac. „winien” od debēre „być winnym”) to termin stosowany w bankowości do określenia ujemnego salda na rachunku bankowym. Debet...

Close