Czym jest upadłość konsumencka?

Od 2009 roku na mocy stosownej ustawy w Polsce możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która dla wielu zadłużonych osób stanowi szansę na rozpoczęcie nowego życia bez zobowiązań. Jak przebiega i na czym dokładnie polega ten proces? Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Poznaj najważniejsze fakty dotyczące upadłości i dowiedz się jak nie dopuścić do jej przeprowadzenia, gdy nie jest to konieczne, korzystając między innymi z szybkiej pożyczki w Getbucks.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie są jej warunki?

Prawo złożenia wniosku o orzeczenie upadłości konsumenckiej posiada każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która nie jest w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań nie z własnej winy. Ogłoszenie upadłości polega na redukcji lub całkowitym umorzeniu zadłużenia wobec wierzycieli. Aby jednak móc liczyć na taką decyzję sądu, należy spełnić przynajmniej kilka warunków. Zadłużenie nie może być efektem umyślnego działania konsumenta bądź jego niedbalstwa. Postępowanie upadłościowe nie było do tej prowadzone i umorzone. Upadłość konsumencka nie była orzeczona w ciągu ostatnich 10 lat. Oczywiście we wniosku upadłościowym należy przedstawić wyłącznie prawdziwe dane, nie zatajając majątku i dochodów. Należy pamiętać, że umorzenie postępowania upadłościowego przez sąd z powodu uchybień ze strony konsumenta, blokują możliwość ponownego postępowania przez następne 10 lat.

Koszty rozpoczęcia życia od nowa

Upadłość konsumencka nie jest procesem bezbolesnym. Konsekwencją ogłoszenia upadłości jest przekazanie majątku konsumenta pod zarząd wskazanego przez sąd syndyka. Osoba ogłaszająca upadłość zobowiązana jest do ujawnienia syndykowi całego swojego majątku, a także dochodów, które również trafiają pod jego zarząd. Wszelkie zobowiązania konsumenta zyskują natychmiastową wykonalność, natomiast majątek jest sprzedawany w celu ich pokrycia.

Jaka część majątku podlega zajęciu w procesie upadłościowym?

Syndyk może dowolnie dysponować całym majątkiem konsumenta, nie licząc tej jego części, która jest niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto konsument może zachować część majątku, która nie prezentuje wymiernej wartości i nie może zostać sprzedana, czego przykładem są przedmioty osobiste o wartości sentymentalnej.

Jak to wygląda w praktyce?

Przejście przez postępowanie upadłościowe, nim zakończy się orzeczeniem upadłości, zdecydowanie nie jest przyjemne dla konsumenta. Pomijając oczywisty fakt, że traci on cały swój majątek, na co w końcu samodzielnie się zdecydował, zajęciu przez syndyka podlegają także dochody konsumenta. Do jego dyspozycji pozostaje jedynie niezbędna do życia część, co z pewnością znacznie obniża codzienny komfort. Ponadto postepowaniu upadłościowemu nie podlegają długi powstałe już po orzeczeniu upadłości. Przy ograniczonych do minimum dochodach, kłopotem będzie więc każdy otrzymany mandat, czy spłata rachunku telefonicznego.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Dla niektórych osób upadłość konsumencka stanowi ostateczne, ale jedyne wyjście i szansę na rozpoczęcie życia bez długów, które bardzo często powstają na skutek padnięcia ofiarą oszustwa lub łatwowierności. Czy warto czekać na perspektywę upadłości konsumenckiej, gdy nie jest ona jeszcze niezbędna? Niekoniecznie. Czasami nawet drobna suma pieniędzy okazuje się światełkiem w tunelu i pozwala na rozpoczęcie procesu stopniowego wychodzenia z długów. W wielu przypadkach można również liczyć na ugody i realistyczne, nowe warunki spłaty zaproponowane przez firmy windykacyjne. Jeśli uda się wdrożyć plan naprawczy, który powinien się powieść warto poszukać również wsparcia rodziny lub znajomych.

Szybka pożyczka w Getbucks szansą na wyjście z długów

Także szybka pożyczka przez internet w Getbucks stanowi wyjście, dopóki jeszcze konsument nie znajdzie się na listach dłużników. Spłata zadłużenia dzięki pożyczce to również metoda, by zyskać na czasie, gdy został już wdrożony skuteczny prywatny plan naprawczy. Sytuacje bez wyjścia w praktyce stanowią rzadkość, tym bardziej nie warto odkładać problemów finansowych na bok i czekać na ostateczne rozwiązanie, jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  1. krystyna Reply

    July 18, 2018 o 8:51 am

    super artykuł naprawdę Właśnie takich informacji poszukiwałam moja znajoma niestety chyba będzie musiała ogłosić tak o upadłość konsumencką

Zostaw Komentarz

Your email address will not be published.

Read previous post:
Jak dbać o swoją historię kredytową?

Chwilowe zapotrzebowanie na gotówkę łatwo zaspokoić dzięki szybkim pożyczkom przez internet oferowanym w Getbucks, jednak większe zakupy takie jak na...

Historia kredytowa
Historia kredytowa – czym jest i od czego zależy?

Historia kredytowa to bodaj najważniejszy czynnik determinujący możliwość korzystania z usług finansowych oferowanych przez banki. Negatywne wpisy w bazie tworzonej...

Close