Standardowa umowa o pożyczkę. Co powinna zawierać?

Jeszcze zanim złożysz swój podpis na umowie o chwilówkę upewnij się, że znasz jej treść, bowiem to właśnie od niej zależy, czy warunki przedstawione Ci w ofercie pokrywają się z tym, co w rzeczywistości wynika z indywidualnej polityki pożyczkodawcy.

 

Treść umowy powinna być kompletna i zrozumiała dla klienta

Sama umowa powinna być zredagowana w taki sposób, aby nie zawierała treści niezrozumiałych dla klienta. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sformułowanych wniosków, porozmawiaj o tym z konsultantem lub zdecyduj się na renegocjację warunków. Masz takie prawo.

Czy wiesz, że?

Każda umowa o pożyczkę o wartości 500 złotych i wyższej musi zostać zawarta na piśmie, więc jeśli pożyczkodawca z jakiegoś powodu nie przedstawił Ci żadnych dokumentów, odstąp od zawarcia jakiegokolwiek porozumienia (czyt. ustnego).

To musi znaleźć się w umowie o pożyczkę

Poza oczywistościami takimi jak poprawne oznaczenie stron, a w tym m.in. pełną nazwą pożyczkodawcy, jego adresem, numerami identyfikacyjnymi NIP oraz * REGON, podpisami (pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy), miejscem oraz datą zawarcia porozumienia, umowa o pożyczkę chwilówkę musi zawierać następujące pozycje:

  1. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy

Jako pożyczkobiorca masz prawo odstąpić od umowy o pożyczkę w ciągu 14 dni. To jeden ze stałych elementów, który musi znaleźć się w treści każdego tego typu dokumentu.

  1. Przedmiot umowy

Wartość udzielanej pożyczki zapisana liczbą oraz słownie z datą spłaty do dnia.

  1. Warunki wypowiedzenia umowy przed czasem

Okoliczności w jakich może dojść do wypowiedzenia umowy z winy stron.

  1. Wskazanie na są właściwy sąd w sprawach nieuregulowanych umową

Relacje między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą określa Ustawa o Kredycie Konsumenckim, więc w treści dokumentu jaki podpiszesz powinien znaleźć się paragraf ze wskazaniem na właściwy sąd, który będzie rozstrzygał w sprawach nieuregulowanych umową.

  1. Skutki niespłacenia zobowiązania w terminie

Pożyczkodawca określi w tym miejscu, z jakimi kosztami będziesz musiał się zmierzyć w przypadku niewywiązania się z umowy.

  1. Warunki windykacji

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu windykacyjnego na wypadek, gdybyś nie spłacił swojego zobowiązania w terminie mimo prób polubownego rozwiązania problemu (np. stosując tzw. przedłużenie okresu spłaty pożyczki, rozłożenia zobowiązania na raty itd.).

Uważaj na klauzule niedozwolone nieuczciwych pożyczkodawców

Mimo że umowy nie mają jednolitego charakteru, ich treść musi być zgodna z obowiązującymi podstawami prawnymi. Zanim podpiszesz umowę upewnij się, że jej treść nie zawiera tzw. klauzul niedozwolonych, a w tym m.in. dodatkowych opłaty za poinformowanie o wypowiedzeniu umowy.

Zostaw Komentarz

Your email address will not be published.

Read previous post:
Masz kredyt? Nadal możesz wziąć pożyczkę

Nawet jeśli spłacasz kredyt hipoteczny, samochodowy lub konsumpcyjny, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś nie mógł się starać o szybką...

Te dokumenty będą niezbędne do podpisania umowy o chwilówkę

Starasz się o szybką pożyczkę z GetBucks? W tym wpisie przeczytasz jakie dokumenty powinieneś wysłać do nas razem z wnioskiem,...

Close