Masz 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki. Oświadczenie złóż na piśmie

 

Zrezygnowałeś z pożyczki i nie potrzebujesz dodatkowych środków na bieżące wydatki? Jeśli od chwili zawarcia umowy minęło nie więcej niż 14 dni, możesz złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie i zwrócić pieniądze bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Kiedy i w jaki sposób odstąpić od umowy o pożyczkę?

Zgodnie z obowiązującą podstawą prawną*, na odstąpienie od umowy o pożyczkę masz 14 dni od chwili zawarcia umowy. Należy przy tym wspomnieć, że za dzień zawarcia umowy rozumie się datę fizycznego zawarcia umowy z pożyczkodawcą (np. składając podpis na papierze lub zawierając umowę drogą elektroniczną), a nie np. dzień przekazania środków na twój rachunek bankowy. Dzień zawarcia umowy powinien być jednoznacznie określony w umowie, więc jeśli masz co do niego jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź treść ogólnych warunków udzielania pożyczek w swojej umowie.

Co ważne – nie musisz podawać przyczyny przedterminowego wypowiedzenia, a cały proces nie jest obciążony dodatkowymi kosztami operacyjnymi.

* Dotyczy Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. i Dz. U. numer 126, pozycja 715 ze zm.

Odstąpienie tylko w formie pisemnej

Odstąpienie od umowy o pożyczkę gotówkową musi mieć formę pisemną. To znaczy, że wszelkie rozmowy telefoniczne z konsultantami, wiadomości wysyłane przez formularz kontaktowy lub e-mail nie spełniają podstaw do rozwiązania umowy. Wiarygodne firmy pożyczkowe dołączają do swoich umów gotowe formularze (patrz: ogólne warunki udzielania pożyczek przez GetBucks »), ale jeśli z jakichś powodów nie masz go pod ręką, gotowy wzór możesz przygotować sam.

W wypowiedzeniu oznacz obie strony umowy, powołaj się na Rozdział 5 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r., wskaż datę zawarcia umowy, datę wpłynięcia pożyczki na rachunek bankowy, wartość zobowiązania i opłat operacyjnych. Pamiętaj też o czytelnym podpicie, dacie i miejscowości. Samo oświadczenie zatytułuj: „Odstąpienie od umowy o pożyczkę z dnia”.

Dobrą praktyką będzie wysyłka oświadczenia listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co może być dowodem w sprawie ewentualnych roszczeń ze strony pożyczkodawcy (na wypadek gdyby list nie został dostarczony do odbiorcy w terminie lub jeśli nie dostarczono go w ogóle). Pamiętaj, że w przypadku wysyłki listownej zobowiązujący dla obu strój jest dzień nadania listu u przewoźnika (np. w placówce Poczty Polskiej), a nie dzień wręczenia przesyłki pożyczkodawcy.

Masz 30 dni na zwrot środków na rachunek pożyczkodawcy

Jeśli zmieściłeś się w ustawowych 14 dniach, na zwrot środków pożyczkodawcy masz w sumie 30 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy.

Zostaw Komentarz

Your email address will not be published.