Dlaczego GetBucks?

Szybki przelew online

Stworzyliśmy proces aplikacji z myślą o Tobie. Dołożyliśmy wszelkich starań w celu udoskonalenia procesu, aby w jeszcze szybszy i prostszy sposób udzielić Ci pożyczki przez Internet.

Zaufany pożyczkodawca

Wszystko zaczęło się w 2011 r. Od tej pory pomogliśmy tysiącom osób w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych.

100% jasne zasady

W naszej działalności kierujemy się zasadą odpowiedzialnego pożyczania, bez kruczków czy małych czcionek.


Pobierz aplikację mobilną

Pobierz aplikację mobilną

Dave van Niekerk

"GetBucks oferuje produkty finansowe,
otwierając przed Tobą nowe możliwości
na rynku finansowym."

Dave van Niekerk - Executive Chairman

Spersonalizowana obsługa Klienta

Nasz zespół chętnie udzieli Tobie wszelkich informacji!
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu, poczty e-mail
lub po prostu do nas zadzwonić.

ZADZWOŃ DO NAS POD NUMER

22 307 53 57

WYŚLIJ EMAIL NA

info@getbucks.pl

GetBucks Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481703; NIP: 7010400360; REGON: 0000481703. Kapitał zakładowy w wysokości: 200 000 zł w pełni opłacony. Pożyczkodawca oferuje szybkie pożyczki gotówkowe na okres od 7 do 30 dni, na kwotę od 200 do 4.000 zł. Informujemy, że spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przykład (Pożyczka na warunkach promocyjnych): pożyczka w wysokości 500 zł na okres 30 dni, oprocentowanie 0 %, prowizja 123,29 zł, całkowity koszt pożyczki 123,29 zł. Całkowita kwota do spłaty 623,29 zł. RRSO 1361% (jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł).

Reprezentatywny przykład (Pożyczka na warunkach standardowych): pożyczka w wysokości 500 zł na okres 30 dni, oprocentowanie 10%, prowizja 135,62 zł, całkowity koszt pożyczki 139,73 zł. Całkowita kwota do spłaty 639,73 zł. RRSO 1905% (jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł).

Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

W przypadku niedokonania spłaty w wyznaczonym terminie Pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty Pożyczki na warunkach standardowych, tj. z uwzględnieniem dodatkowych kosztów w wysokości 2,47% kwoty nominalnej pożyczki, maksymalnych odsetek kapitałowych, a także maksymalnych odsetek za opóźnienie.

W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

W przypadku braku terminowej spłaty pożyczki oraz po spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo do dokonania wpisu zawierającego informację o bieżących zobowiązaniach Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczych.

W przypadku, gdy od dnia wypłaty Pożyczki na Rachunek Pożyczkobiorcy upłynęło co najmniej 120 dni, Pożyczkobiorca ma prawo do wystąpienia do Pożyczkodawcy z wnioskiem o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki o okres wybrany z listy podanej na Stronie Internetowej, bez konieczności spłaty kwoty Pożyczki udzielonej w ramach poprzedniej Umowy Pożyczki, pod warunkiem uprzedniego zapłacenia Prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji oraz uregulowania ewentualnych kosztów naliczonych przez Pożyczkodawcę w związku z nieterminową spłatą Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Szybka pożyczka przez Internet w getbucks.com